รับดูแลเว็บไซต์

Maintenance Website
Slider

รับดูแลเว็บไซต์ Support

การดูแลเว็บไซต์ WordPress เราให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยก่อน โดยจะทำการสแกนหาช่องโหว่ทุกซอกทุกมุมในเว็บคุณ พร้อมๆ กับการตรวจสอบ Code ในเว็บ ดูแลเว็บไซต์บริการของเราเพื่อให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้ตลอด เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

สำรองข้อมูลเว็บไซต์ Backup

 • Backup เว็บไซต์ WordPress
 • ตรวจสอบลิ้งภายในเว็บ
 • ตรวจสอบเวลาที่ใช้โหลดหน้าเว็บ

อัพเดทเว็บไซต์ update

 • อัพเดท WordPress
 • อัพเดท ปลั๊กอิน
 • จัดการปัญหาปลั๊กอิน นำปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นออก

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Page Speed

 • ตรวจสอบความเร็วและการโหลดหน้าเว็บไซต์ WordPress
 • ติดตั้งปลั๊กอินสำหรับระบบ Cache
 • ปรับลดขนาดของรูปภาพ image optimize

ดูแลความปลอดภัยให้เว็บไซต์ security

 • กู้คืนเว็บที่ปัญหา WordPress
 • ติดตั้งระบบป้องกันสแปม
 • แก้ปัญหา WordPress
 • ลบ Spam Comment
 • เช็ค Malware และ Virus และแก้ไข

สนใจบริการ Maintenance Website

ต้องการรายละเอียด Maintenance Website เพิ่มเติม

 ติดต่อเรา

Let us know how to get back to you.


How can we help?

Feel free to ask a question or simply leave a comment.


Business Grow ... We Can Help